Učíme se anglicky na divadle

Chcete během prázdnin zažít něco netradičního? Rádi byste poznali nové kamarády? Kdo je váš oblíbený herec nebo herečka? Máte chuť vyzkoušet si hraní divadla a něco nového se přitom dozvědět? A co kdybychom všechno spojili dohromady a strávili spolu týden hraním, mluvením a poznáváním?

2.500 Kč

Provoz Hlubina I Dolní oblast Vítkovice

1.8. – 5.8. 2016 I 8.8. – 12.8. 2016 I 15. 8 – 19.8. 2016 I 22.8. – 26.8. 2016


na konci každého termínu proběhne veřejné představení pro rodiče, příbuzné a kamarády v sále kina Cineport v Dolní oblasti Vítkovice


maximální kapacita 12 dětí


cena zahrnuje stravu (oběd, ranní a odpolední svačina, pitný režim, drobné občerstvení), tiskové materiály, certifikát, památeční list


24 hours!!!

Během pěti dnů s dětmi nacvičíme divadelní hru „24 hours!!!“, která se skládá z běžných denní situací. Děti se naučí jak v konverzacích, které nastávají pravidelně každý den, komunikovat. Kombinace zážitku, emoce a poznávání jim pomůže přijmout angličtinu jako něco přirozeného.

Rozvoj jejich jazykových dovedností proběhne ve třech rovinách. Získají sebevědomí – ztratí ostych z komunikace v cizím jazyce. Poznají konverzační fráze používané v běžných situacích. Rozšíří si slovní zásobu.

Advertisement